Chirurgia ręki – co to jest?

Ręka jest unikalnym narządem ciała człowieka. Jej prawidłowe działanie  ma wpływ na funkcjonowanie całego organizmu. Sprawność manualna często ma wpływ na wybór wykonywanego zawodu, mogąc pośrednio określać rolę i pozycję w społeczeństwie. Ponadto ręka, podobnie jak twarz, jest ważnym elementem budującym estetykę człowieka – to na odsłoniętych częściach kończyny nosimy biżuterię, zegarek. Zadbane dłonie i paznokcie stanowią swego rodzaju wizytówkę. Zatem nie tylko prawidłowe działanie kończyny, ale i jej atrakcyjny wygląd, mają wpływ na nasze dobre samopoczucie i funkcjonowanie. Uznaje się nawet, że ręka, to druga twarz człowieka. Ręka to bardzo skomplikowany narząd, który do tej pory nie został wiernie skopiowany przez sztuczną technologię, ani w całości, ani jej poszczególne elementy składowe. Nie stworzono do tej pory protezy kończyny górnej, która by funkcjonowała tak dobrze, jak istniejące protezy kończyny dolnej, czy np. sztuczna nerka. W XXI wieku jest to nadal narząd nie do końca poznany. 

Chirurgia ręki

Ręka to wyjątkowo delikatna struktura, składająca się z kości, nerwów i ścięgien połączonych skomplikowanym układem wzajemnych zależności. Nieprawidłowe działanie jednego elementu zaburza cały system i często doprowadza do wadliwego działania całej kończyny. Ręka jest narządem, który najczęściej ulega urazom. Ręce są najbardziej narażone na uszkodzenia wynikające zarówno z prostych kontuzji, jak i z niestosowania zabezpieczeń lub niewłaściwego wykonywania prac fizycznych z użyciem niebezpiecznych sprzętów. Niestety często  wyjątkowa ważność sprawnego działania rąk doceniana jest dopiero, gdy już jego niestety zabraknie.

Chirurgia ręki

Chirurgia ręki jest dziedziną medycyny zajmującą się diagnozowaniem i leczeniem urazów oraz nabytych i wrodzonych dysfunkcji ręki: nadgarstka i przedramienia. Jest to multidyscyplinarna umiejętność medycyny skupiająca techniki operacyjne z zakresu ortopedii, chirurgii nerwów obwodowych, chirurgii naczyniowej oraz chirurgii plastycznej. Chirurgia ręki to nie tylko tajniki technik operacyjnych. Chirurg ręki posiada kompetencje z zakresu zarówno diagnostyki czynnościowej, jak i obrazowej patologii kończyny górnej. Często konieczna jest współpraca z przedstawicielami innych specjalizacji, jak np. reumatologii, czy rehabilitacji.

Specjalizacja z chirurgii ręki w Polsce

W Polsce nie istnieje oddzielna specjalizacja zajmująca się wyłącznie chirurgią ręki. W niektórych krajach Europy specjalizacja z zakresu chirurgii ręki istnieje już do wielu lat. W Polsce oraz w krajach, w których nie jest ona odrębnie wydzielona, zabiegi z tej dziedziny wykonywane są w  oddziałach chirurgii plastycznej lub ortopedii. W skali międzynarodowej najbardziej doświadczonych chirurgów ręki oraz osoby kształcące się w tym zakresie są zrzesza  Europejskie Towarzystwo Chirurgii Ręki (Federation of European Societies for Surgery of the Hand). FESSH firmuje kilkuletni program kształcenia i szkoleń, zakończony egzaminem przyznającym międzynarodowy tytuł specjalisty chirurgii ręki (Hand Diploma). Tytuł chirurga ręki FESSH jest rozpoznawalnym na całym świecie znakiem jakości kompetencji posiadającego go specjalisty. W Polsce osoby wykonujące zabiegi z zakresu chirurgii ręki dzielą się swoimi doświadczeniami i propagują rozwój tej dziedziny w ramach Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki.

© 2017 created by Spotbeans

Chirurg ręki Ireneusz Walaszek