Chirurg ręki

dr n. med. Ireneusz Walaszek

Zobacz certyfikat FESSH →

1
Edukacja medyczna

Ukończyłem z wyróżnieniem Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, następnie uzyskałem w 2003 roku stopień doktora nauk medycznych. Posiadam specjalizację z chirurgii ogólnej oraz jako druga osoba w Polsce uzyskałem Europejską Specjalizację z chirurgii ręki (FESSH Hand Diploma). W 1999 roku rozpocząłem pracę z zespołem Profesora Andrzeja Żyluka w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  w Szczecinie. Do moich obowiązków należy wykonywanie zabiegów operacyjnych, opieka nad pacjentami w poradni ambulatoryjnej, ponadto odpowiedzialny jestem również za nauczanie studentów. Od początku mojej pracy zawodowej staram się podnosić moje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w zjazdach, kursach specjalistycznych oraz stażach mi.in. w USA, Indiach i Anglii. Brałem udział w wielu konferencjach naukowych Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Jestem trenerem Fundacji AO.

2
Praktyka medyczna

Zacząłem pracę w organizacji paramedycznej “L’Arche”  w Szkocji (asystent grup terapeutycznych dla osób z rożnego stopnia upośledzeniem umysłowym. Następnie odbyłem 13 miesięczne szkolenie stażowe po ukończeniu Akademii Medycznej w Szczecinie w Szpitalu Akademickim w Szczecinie. Szkolenia odbyłem na oddziałach:  Pediatria i Medycyna Wewnętrzna, Psychiatria, Neonatologia, Chirurgia Ogólna. Staż został zakończony wydaniem prawa wykonywania zawodu lekarza. Przez następne osiem lat podnosiłem kwalifikacje ze specjalizacji z dziedziny chirurgii ogólnej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki PUM w Szczecinie. Już ponad 15 lat jestem asystentem profesora w Klinice Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Moje obecne obowiązki obejmują: nadzorowanie pracy szkolących się lekarzy w dziedzinie chirurgi ręki, mikrochirurgii i chirurgi ogólnej. Pracuję jako samodzielny chirurg ręki i chirurg rekonstrukcyjny. Oraz od 2014 roku ściśle wspólpracuje z Kliniką Chirurgii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego jako lekarz konsultujący wady wrodzone i urazy kończyny górnej u dzieci

3
Zdobyte medyczne kwalifikacje i funkcje.

W 2003 roku nadano mi European Diploma in Hand Surgery przez Federation of European Societies for Surgery of the Hand (FEESH).

W 2005 specjalizacja w dziedzinie „Chirurgia Ogólna”, nadane przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi po ukończeniu 6 letniego jednostopniowego szkolenia. Od 2007 roku jestem trenerem i wykładowca fundacji AO.

Byłem również wykładowcą Akademii Chirurgii Ręki, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki i od
Października 2017 – członek założyciel Hand Surgery Group in Poland

– 11/1999, Wrocław

Szkolenie mikrochirurgiczne, Szpital Akademicki,  Wrocław.

– 2001, Kentucky Louisville USA

Staż zawodowy Kleinert Institute for Hand Surgery Kentucky Louisville USA. Szkolenie w dziedzinie chirurgii ręki.

– 2002, India

Staż zawodowy Department of Plastic Surgery, Handsurgery and Microsurgery in Ganga Hospital in India. Szkolenie w dziedzinie mikrochirurgii i chirurgii plastycznej.

– 2003Brytyjskie Towarzystwo Chirurgii Ręki

Seria  5 kursów z dziedziny chirurgii ręki organizowane przez Brytyjskie Towarzystwo Chirurgii Ręki : Skin and soft tissue infection, Dupuytren`s disease, nerve injury and compression, pain, anaesthesia, tendon injury, paralysis, rehabilitation, fractues, joint injuries,  arthritis , congenital deformities, neoplasia, ganglia, wrist, occupational and medicolegal aspscts

– 2004, Budapeszt/Francja

W Budapeszcie odbyty kurs: 'Hand tumors’, następnie kurs technik artroskopowych nadgarstka. Wrist Arthroscopy trainig

– 2006, Stassbourg, Francja

Odbyte kursy:

  • artroskopowy; Pulvertaft Hand Centre, Derby, Arthroscopy Course 
  • nadgarstka: Pulvertaft Hand Centre, Derby, Wrist Course

– 2007, Leeds, UK

Techniki osteosyntezy: AO Hand &Wrist Fixation Courses, Leeds, UK

– 2014, Francja

International FSSH Congerss, Paris, France

Advanced International Wrist Surgery Course , Lyon France

– 2015, Włochy/UK

XX Congress of FESSH , Milan Italy

International Wrist Arthroscopy: indications, techniques and new developments, London

– 2016, Argentyna

Terential  Congress International Federation Society for Suregry of the Hand , Buenos Aires, Argentina

– 2017, Francja

4th Pediatric Hand Surgey and Rehabilitation Symposium, Paris , France

 Advanced International Wrist Course , Lyon France