1. Ireneusz Walaszek. Artroskopia nadgarstka. W: Chirurgia ręki. Pod red. Andrzeja Żyluka. Warszawa : MediPage, 2017. s. 778-793 : il. tab. bibliogr. p-ISBN: 978-83-64737-84-8
 2. Karolina Rosołowicz, Ireneusz Walaszek, Kaja Giżewska-Kacprzak. Izolowane urazy kompleksu chrząstki trójkątnej u dzieci i młodzieży – analiza 11 przypadków. Chir. Narz. Ruchu 2017 : t. 82, z. 4, s. 166. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Kraków, 15-16 września 2017 r. p-ISSN: 0009-479X streszczenie zjazdowe polskie
 3. Ireneusz Walaszek, Agnieszka Dąbek-Szwajlik. Leczenie kolagenazą przykurczu Dupuytrena – rezultaty i obecna opinia. Issue Rehabil. Orthop. Neurophysiol. Sport Promot. – IRONS 2017 : vol. 19, s. 24-31, il. tab. bibliogr. streszcz. summ. p-ISSN: 2300-0767 DOI: 10.19271/IRONS-00038-2017-19
 4. Kaja Giżewska-Kacprzak, Ireneusz Walaszek, Karolina Rosołowicz. Stawy rzekome kości łódeczkowatej u młodzieży – analiza 17 przypadków. Chir. Narz. Ruchu2017 : t. 82, z. 4, s. 163. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Kraków, 15-16 września 2017 r. p-ISSN: 0009-479X streszczenie zjazdowe polskie
 5. Ireneusz Walaszek, Andrzej Żyluk. Stawy rzekomy kości łódeczkowatej – analiza 49 przypadków. Chir. Narz. Ruchu 2017 : t. 82, z. 4, s. 163. IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Kraków, 15-16 września 2017 r.p-ISSN: 0009-479X streszczenie zjazdowe polskie
 6. Justyna Jelińska, Ireneusz Walaszek, Jacek Materny, Elżbieta Gawrych. Amputacje palców rąk u dzieci – realne możliwości i wczesne wyniki replantacji. Stand. Med., Probl. Chir. Dziec. 2016 : t. 6, nr 1, s. 21-25, il. tab. bibliogr. streszcz. summ. p-ISSN: 1641-4039
 7. Ireneusz Walaszek, Andrzej Żyluk. Long-lasting scaphoid pseudarthrosis with no pain and minimal arthritis: A report of two cases. J. Hand Surg. Eur. Vol. 2015 : vol. 40, nr 5, s. 536-537, p-ISSN: 1753-1934 DOI: 10.1177/1753193413495328
 8. Ireneusz Walaszek, Andrzej Żyluk. Reconstruction of the median and musculocutaneous nerves with a nerve graft combined with end-to-side neurorrhaphy: A case report. J. Hand Surg. Eur. Vol. 2015 : vol. 40, nr 6, s. 643-645. DOI: 10.1177/1753193413518881
 9. Andrzej Żyluk, Ireneusz Walaszek, Zbigniew Szlosser. Spontaneous restoration of the articular surface of the meteacrpo-phalangeal joints in amputated and replanted fingers – case report = Samoistne odtworzenie się powierzchni stawów śródręczno-palcowych w amputowanych i replantowanych palcach – opis przypadku. Pol. Orthop. Traumatol. 2015 : vol. 80, s. 11-14, p-ISSN: 0009-479X
 10. Zbigniew Szlosser, Ireneusz Walaszek, Andrzej Żyluk. Successful replantation of 2 fingers in an 82-year-old patient: a case report. Handchir. Mikrochir. Plast. Chir.2015 : vol. 47, nr 1, s. 67-69, p-ISSN: 0722-1819 e-ISSN: 1439-3980DOI: 10.1055/s-0034-1395546
 11. Andrzej Żyluk, Ireneusz Walaszek, Zbigniew Szlosser. Does ultrasonography contribute significantly to the diagnosis of carpal tunnel syndrome? Handchir. Mikrochir. Plast. Chir. 2014 : vol. 46, nr 1, s. 42-46,p-ISSN: 0722-1819 e-ISSN: 1439-3980 DOI: 10.1055/s-0033-1363661
 12. Andrzej Żyluk, Ireneusz Walaszek, Zbigniew Szlosser. No correlation between sonographic and electrophysiological parameters in carpal tunnel syndrome. J. Hand Surg. Eur. Vol. 2014 : vol. 39, nr 2, s. 161-166. p-ISSN: 1753-1934 DOI: 10.1177/1753193413489046
 13. Andrzej Żyluk, Ireneusz Walaszek, Jerzy Grabarek. Adult fibrosarcoma of the wrist: a case report. Handchir. Mikrochir. Plast. Chir. 2012 : vol. 44, nr 3, s. 171-174.p-ISSN: 0722-1819 e-ISSN: 1439-3980 DOI: 10.1055/s-0032-1312623
 14. Katarzyna Amernik, Małgorzata Wasilewska, Jakub Lubiński, Ireneusz Walaszek, Halina Grzelec, Jarosław Peregud-Pogorzelski, Ewa Jaworowska. Rak śluzowo-naskórkowy ślinianki przyusznej u 14-letniej dziewczynki – opis przypadku. Mucoepidermoid cancer of parotid gland in 14-years-old girl – case report. Otolar. Pol. 2012 : t. 66, nr 2, s. 152-154, p-ISSN: 0030-6657
 15. Andrzej Żyluk, Ireneusz Walaszek. The effect of the involvement of the dominant or non-dominant hand on grip/pinch strengths and the Levine score in patients with carpal tunnel syndrome. J. Hand Surg. Eur. Vol. 2012 : vol. 37, nr 5, s. 427-431. p-ISSN: 1753-1934 DOI: 10.1177/1753193411425331
 16. Daniel Kotrych, Andrzej Żyluk, Ireneusz Walaszek. Reconstruction of the distal radioulnar joint with a prosthesis after excision of a recurrent giant-cell tumour of the distal ulna. J. Hand Surg. Eur. Vol. 2011 : vol. 36, nr 5, s. 428-430, p-ISSN: 1753-1934
 17. Daniel Kotrych, Andrzej Żyluk, Ireneusz Walaszek, Andrzej Bohatyrewicz. Rekonstrukcja dalszego stawu promieniowo-łokciowego za pomocą protezy, po wycięciu nawrotowego guza dalszego końca kości łokciowej – opis przypadku. Pol. Prz. Chir. 2011 : t. 83, nr 9, s. 951-958, p-ISSN: 0032-373X
 18. Andrzej Żyluk, Piotr Puchalski, Ireneusz Walaszek, Piotr Janowski. „Rozsądny” algorytm leczenia złamań dalszego końca kości promieniowej. Chir. Narz. Ruchu 2010 : t. 75, z. 1, s. 10-16, p-ISSN: 0009-479X
 19. Ireneusz Walaszek, Andrzej Żyluk, Piotr Puchalski. Wyniki leczenia zwyrodnienia stawu śródręczno-nadgarstkowego I przez usunięcie kości wielokątnej większej i zmodyfikowaną tenodezę I kości śródręcza. Chir. Narz. Ruchu 2010 : t. 75, z. 6, s. 380-384,
 20. Andrzej Żyluk, Ireneusz Walaszek. Acute injuries of the hand in children and adolescents : epidemiology and results of the treatment. J. Hand Surg. Eur. Vol.2009 : vol. 34 suppl. 1, s. 95-96. XIV Congress Federation of the European Societes for Surgery of the Hand, Poznań, Poland, 3-6 June 2009.
 21. Ireneusz Walaszek, Andrzej Żyluk, Bernard Piotuch. Early results of flexor tendon repair in zone II with modified, four-strand strickland technique. J. Hand Surg. Eur. Vol. 2009 : vol. 34 suppl. 1, s. 10. XIV Congress Federation of the European Societes for Surgery of the Hand, Poznań, Poland, 3-6 June 2009.
 22. Andrzej Żyluk, Piotr Puchalski, Ireneusz Walaszek, Piotr Janowski. Randomized trial of local versus brachial plexus block anaesthesia for carpal tunnel release. J. Hand Surg. Eur. Vol. 2009 : vol. 34 suppl. 1, – s. 27-28. XIV Congress Federation of the European Societes for Surgery of the Hand, Poznań, Poland, 3-6 June 2009.

© 2017 created by Spotbeans

Chirurg ręki Ireneusz Walaszek