Ręka, jako najdoskonalsze narzędzie w pracy człowieka, często ulega urazom. Często urazy te są bardzo złożone. Powstają najczęściej w trakcie wypadków podczas pracy z maszynami przemysłowymi i rolniczymi. Są to urazy złożone: tkanek miękkich, nerwów, naczyń, ścięgien z towarzyszącymi im urazami kostnymi. Wyjątkowo ważne jest odtworzenie sprawności i działania wszystkich uszkodzonych struktur, w tym nerwów i naczyń, co często bywa bardzo trudne, a nawet niemożliwe. Współczesna chirurgia ręki stwarza wiele możliwości rekonstrukcji mikrochirurgicznych. Często wielogodzinne zabiegi rekonstrukcyjne wymagają mikroskopu lub lup powiększających oraz odpowiedniego instrumentarium. Operacje mikrochirurgiczne polegają na rekonstrukcji ścięgien, nerwów i naczyń, w celu maksymalnie możliwego odtworzenia sprawności uszkodzonej kończyny. Posiadam wykształcenie mikrochirurgiczne i wiele lat doświadczenia pracy na oddziale chirurgii ręki urazowej, co pozwoliło mi na zdobycie doświadczenia w leczeniu złożonych urazów kończyny górnej. Rekonstrukcje nerwów są najtrudniejszymi zadaniami mikrochirurgicznymi i rekonstrukcyjnymi, a ich powodzenie zależy od potencjału biologicznego pacjenta, ale również w znacznej mierze od doświadczenia chirurgicznego lekarza mikrochirurga. Po zabiegu do osiągnięcia celu powrotu sprawności niezbędna jest długotrwała rehabilitacja.