Choroba Kienbocka

Jałowa martwica kości księżycowatej

Jałowa martwica kości księżycowatej jest rzadkim schorzeniem polegającym na martwicy jednej z kości nadgarstka – kości księżycowatej. Kość ta umiera na skutek braku unaczynienia i zwiększonego obciążenia. Często dotyczy młodych mężczyzn, palących papierosy, pracujących fizycznie i/lub uprawiających sporty siłowe.

Choroba Kienbocka – objawy

Objawy choroby rozpoczynają się bardzo powoli i często niezauważalnie. Objawami są niespecyficzne dolegliwości bólowe lokalizujące się po stronie grzbietowej ręki pojawiające się początkowo tylko podczas pracy, później już w stanie spoczynku. Diagnostyka choroby Kienbocka jest bardzo trudna w początkowych stadiach choroby. Zdjęcia radiologiczne są niewystarczające i potrzebne są zaawansowane techniki obrazowania patologii nadgarstka, takie jak rezonans magnetyczny lub tomografia komputerowa.

Leczenie Choroby Kienbocka

Leczenie choroby Kienbocka jest operacyjne. Zabieg ma na celu zahamowanie postępu choroby w początkowych etapach jej rozwoju. W bardziej zaawansowanych stadiach działania chirurgiczne polegają na zmniejszeniu dolegliwości bólowych i odtworzeniu możliwie sprawnie funkcjonującego nadgarstka. Sposób leczenia choroby Kienbocka jest zawsze indywidualnie dostosowywany do objawów i stopnia zaawansowania radiologicznego choroby. Wprowadziłem do praktyki nowoczesne techniki leczenia choroby Kienbocka polegające na wspomaganiu odbudowy kości za pomocą własnych komórek progenitorowych, tj. koncentratu komórek szpikowych pobranych od pacjenta. Zachęcające wyniki tej obiecującej terapii zwracają uwagę na znaczenie medycyny regeneracyjnej również w chirurgii ręki.

Choroba Kienbocka