Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to choroba obejmująca wiele stawów organizmu człowieka. Rozwija się powoli i podstępnie, co powoduje, że często nie rozpoznawalna we wczesnym stadium. Choroba ta rozpoznawana jest przez lekarzy reumatologów na podstawie obrazu klinicznego, zdjęć radiologicznych, badania rezonansu magnetycznego i badań krwi. RZS może być również chorobą układową, czyli dotyczącą narządów wewnętrznych np. serca i płuc. Istotą choroby jest rozrost tkanki synowialnej powodujący destrukcję aparatu więzadłowego stawów rąk, w konsekwencji czego dochodzi do stopniowej deformacji kończyny i osłabienia jej funkcji. Bardzo często towarzyszą temu silne dolegliwości bólowe oraz kosmetyczna deformacja kończyny.

Leczenie reumatoloidalnego zapalenia stawów jest głównie leczeniem zachowawczym i polega na stosowaniu długotrwałej złożonej terapii farmakologicznej (Leki modyfikujące przebieg choroby – Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs (DMARDs). Leczenie farmakologiczne ma na celu głównie spowolnienie postępu choroby. W leczeniu reumatolodalnego zapalenia stawów obejmujących kończynę górną niezmiernie ważna jest rola chirurga ręki.

Leczenie chirurgiczne w reumatoidalnym zapaleniu stawów jest leczeniem, które pomaga zmniejszyć dolegliwości bólowe i przez to minimalizować dawki leków przeciwbólowych, jak również poprawia funkcjonowanie kończyny. W korekcie chirurgicznej powstających deformacji rąk celem jest nie tylko powrót sprawności kończyny, ale również poprawa wyglądu kosmetycznego.

Leczenie ręki reumatoidalnej

Jedną z technik operacyjnych, które stosuję w chirurgicznym leczeniu ręki reumatoidalnej jest skrócenie kości śródręcza celem zmniejszenia napięcia w stawach wywołanego zwichnięciem stawów śródręczno-paliczkowych. Ten sposób leczenia zaczęto stosować w ośrodku japońskim i z powodzeniem wprowadzono w innych krajach. Technika ta pozwala w niektórych przypadkach przedłużyć działanie naturalnego stawu pacjenta i ochronić go przed koniecznością wymiany chorego stawu ręki.

W chirurgii ręki reumatoidalnej z powodzeniem wykonuje również inne zabiegi. Należą do nich korekcje deformacji butonierkowatej i łabędziej szyi palców długich, korekcje deformacji kciuka, synowektomię stawów nadgarstkowych (z wykorzystaniem poza techniką otwartą, techniki techniki artroskopowej dającej najlepsze rezultaty), ponadto rekonstrukcje uszkodzonych ścięgien oraz wymiany stawów.

W Centrum Medycznym Gumieńce (CMG) pacjenci mają możliwość kompleksowej diagnostyki i leczenia chorób zapalnych stawów, dzięki współpracy specjalisty reumatologa, chirurga ręki, diagnosty ultrasonograficznego oraz fizjoterapeuty.

Reumatoidalne zapalenie stawów